Keitä me olemme?

Tampereen taidekasvatusyhdistys on perustettu vuonna 2008. Yhdistyksen tarkoituksena on uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä vaalia monipuolista eri taiteen lajien rajoja rikkovaa taidekasvatusta. Järjestämme työpajoja ja kursseja, erityisesti erityisryhmät (esim. vanhukset, vammaiset ja maahanmuuttajat) huomioon ottaen. Tuotamme myös teatteriesityksiä, konsertteja ja taidenäyttelyitä sekä järjestämme erilaisia kulttuuri- ja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi harjoitamme tutkimus- , tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Meille on tärkeätä, että toimintamme on sekä pedagogisesti että taiteellisesti korkeatasoista.

Hallitus

Jarmo Skön

hallituksen puheenjohtaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja, tanssi-innostaja, sosiaalisen sirkuksen ohjaaja

Jarmo Skön (s.1982) on Tampereella asuva taiteilija-taidekasvattaja ja keskittynyt työskentelyssään hyödyntämään teatteria ja sen eri muotoja sekä sirkusta soveltavasti. Hän on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK), jonka lisäksi hän on opiskellut myös sosiaalisen sirkuksen ohjaajaksi ja tanssi-innostajaksi®. Skön on toiminut taide- ja kulttuurikentällä yli 15 vuotta hyvin monialaisesti mm. ohjaajana, opettajana, kouluttajana, laulajana, näyttelijänä ja taiteilija-kehittäjänä. Hänellä on myös pitkä kokemus erilaisten ryhmien kanssa työskentelystä (lapset, nuoret, kehitysvammaiset henkilöt, ikäihmiset, maahanmuuttajataustaiset henkilöt, työ-yhteisöt jne.). Skönillä on myös paljon kokemusta tapahtumien ja esitysten tuottamisesta ja hän on toiminut vuosien varrella useissa kansainvälisissä hankkeissa. Sköniä kiinnostaa eri taiteenlajeilla leikittely ja poikkitaiteellinen työskentely. Yhdistyksen puheenjohtajana Skön haluaa myös löytää uusia keinoja tehdä ja kehittää sosiokulttuurista työtä yhteistyössä eri sektorien kanssa. Skön uskoo taiteellisen työskentelyn voimaan ja siihen, kuinka taiteen tekeminen vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin sekä antaa mahdollisuuden itsen ja maailman tutkiskelulle.

Satu Järvinen

KM, tanssi-innostaja, ympäristöinnostaja

Satu Järvinen (s. 1992) on kasvatuksen asiantuntija (KM), tanssi-innostaja ja omistautunut järjestöosaaja. Hän on ohjannut tanssitoimintaa jo 15 vuoden ajan ja vuosien varrella ollut mukana tuottamassa lukuisia taide- ja kulttuuritapahtumia. Järviselle on erityisen tärkeää toiminnan jatkuvuus ja yhteisöllisyys. Järvinen on myös yhdessä Raisa Fosterin ja Nick Morrisin kanssa luonut ympäristöinnostamisen näkökulman, jonka taustafilosofiaa he avaavat tuoreessa artikkelissaan “Ympäristöinnostaja luontokokemusten ja ekososiaalisesti merkittävien suhteiden välittäjänä”.

Laura Sariola

Taiteen maisteri & sirkustaiteen ohjaaja (AMK)

Laura Sariola on taiteilija-taidekasvattaja, joka työskentelee monipuolisesti esittävän taiteen, sosiaalisen sirkuksen, kädentaitojen ja kulttuurihyvinvoinnin parissa. Koulutukseltaan hän on taiteen maisteri, sirkustaiteen ohjaaja (AMK), ammatillinen opettaja (AmO) ja nukenrakentaja. Laura on työskennellyt taiteilijana, esiintyjänä sekä tiede,- taide- ja taitoaineiden ohjaajana ja opettajana yli 25 vuotta eri puolella Suomea. Hän on toiminut myös lavastajana tai näyttelysuunnittelijana yli 35 tuotannossa, lisäksi hänen suunnittelemiaan pukuja, nukkeja, naamioita tai erikoistarpeistoa on käytetty lukuisissa sirkus- ja nukketeatteriesityksissä. Lauralla on työkokemusta myös tapahtumatuotannosta ja hanketyöskentelystä. Taiteilijana hän on kiinnostunut erityisesti kohtaamisista rajapinnoilla, kokemuksellisuudesta, vuorovaikutuksesta ja roboteista, tee-se-itse koneista, kineettisestä taiteesta ja installaatioista. Lauran lempiasioita ovat luova elektroniikkarakentelu, sosiaalinen sirkus, esineteatteri, jongleeraus, klovneria ja posetiivin soittaminen.

Raisa Foster

FT, dosentti & taiteilija, ekososiaalisen kasvatuksen ja taiteen asiantuntija

Raisa Foster on perustanut TTK ry:n vuonna 2008 yhdessä Maija Koskenalustan ja Eeva Sahan kanssa. Foster on filosofian tohtori, dosentti ja monialainen taiteilija. Hänen työskentelyään eivät kahlitse tieteen ja taiteen eivätkä liioin eri taiteiden väliset rajat, vaan hän tutkii ajankohtaisia sosiaalisia ja ekologisia kysymyksiä niin tanssin, videotaiteen kuin piirtämisenkin keinoin. Foster on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita taidekasvatuksesta, pedagogisesta tunnustuksesta ja ekososiaalisesta oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta sekä toimittanut kirjan Art, EcoJustice, and Education (Routledge 2019). Hänen taidettaan on ollut esillä Suomen lisäksi useissa Euroopan maissa sekä Australiassa ja Yhdysvalloissa. Foster on Itä-Suomen yliopiston dosentti (so­si­aa­li­pe­da­go­giik­ka, erityisesti taiteellinen tutkimus ja työote) ja Taideyliopiston dosentti (tanssipedagogiikka).