Keitä me olemme?

Tampereen taidekasvatusyhdistys on perustettu vuonna 2008. Yhdistyksen tarkoituksena on uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä vaalia monipuolista eri taiteen lajien rajoja rikkovaa taidekasvatusta. Järjestämme työpajoja ja kursseja, erityisesti erityisryhmät (esim. vanhukset, vammaiset ja maahanmuuttajat) huomioon ottaen. Tuotamme myös teatteriesityksiä, konsertteja ja taidenäyttelyitä sekä järjestämme erilaisia kulttuuri- ja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi harjoitamme tutkimus- , tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Meille on tärkeätä, että toimintamme on sekä pedagogisesti että taiteellisesti korkeatasoista.

Hallitus

Jarmo Skön

puheenjohtaja

Jarmo Skön (s.1982) on teatterin ja soveltavan taiteen moniottelija. Hän on valmistunut vuonna 2007 teatteri-ilmaisun ohjaajaksi (AMK) Centria-ammattikorkeakoulusta. Hän on tämän jälkeen suorittanut sosiaalisen sirkuksen erikoistumisopinnot (2011) Turun ammattikorkeakoulussa ja valmistuu jouluna 2014 tanssi-innostajaksi®. Skön toimii sekä ohjaajana että kouluttajana ja hänellä on pitkä kokemus taiteen soveltamisesta erilaisten ryhmien kanssa (lapset, nuoret, kehitysvammaiset henkilöt, ikäihmiset, maahanmuuttajataustaiset henkilöt, työ-yhteisöt jne.) Hän esiintyy ja laulaa myös itse ja on toiminut paljon juontajana erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi Skönillä kokemusta myös tapahtumien ja esitysten tuottamisesta ja hänellä on vahva tausta kansainvälisestä työskentelystä. Sköniä kiinnostaa eri taiteenlajeilla leikittely ja poikkitaiteellinen työskentely. Hän haluaa myös löytää uusia keinoja tehdä sosiokulttuurista työtä erilaisten ryhmien kanssa. Skön uskoo taiteellisen työskentelyn voimaan ja siihen, kuinka taiteen tekeminen vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin sekä antaa mahdollisuuden itsen ja mailman tutkiskelulle.

Noora Kumpulainen

toiminnanjohtaja (osa-aikainen)

Noora on koulutukseltaan kulttuurituottaja (YAMK). Päätyökseen hän toimii asiakkuuspäällikkönä Mediaporras-mainostoimistossa. Noora aloitti yhdistyksen rahastonhoitajana tammikuussa 2016 ja hän on toiminut osa-aikaisena toiminnanjohtaja syksystä 2016.

Raisa Foster

FT Raisa Foster (s. 1976) on vapaa tutkija–taiteilija–kouluttaja. Hän väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2012. Hänellä on myös dance animateur -tutkinto Melbournen yliopistosta Australiasta ja taiteen maisterin tutkinto Aalto yliopistosta. Foster on kehittänyt oman taiteellis-pedagogisen menetelmänsä, Tanssi-innostamisen® sekä teoretisoinut uudenlaisen kasvatusajattelun mallin, tunnustuksen pedagogian. Foster on tunnettu erityisesti nuorten miesten kanssa toteuttamistaan monitaiteellisissa teoksista (Katiska 2008, Ketjureaktio 2012, Rikka 2014). Nykyään Foster on kiinnostunut tutkimaan minän suhdetta toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Hän toimii Koneen Säätiön rahoittaman Art-Eco-hankkeen (2015-2017) tutkimusjohtajana. Foster perusti Tampereen taidekasvatusyhdistyksen vuonna 2008 yhdessä Maija Koskenalustan ja Eeva Sahan kanssa.

Kaisa Kortesoja

Kaisa Kortesoja (o.s. Hietaniemi) (s.1979) on sirkusohjaaja ja sosiaalisen sirkuksen kouluttaja. Hän esiintyy myös säännöllisesti klovninsa Alberttiinan kanssa sekä pienimuotoisesti tuliartistina. Hänellä on sosiaalisen sirkuksen opintoja (TAMK 2011 ja Circue Du Soleil, social circus basic training part 1 and 2). Hän on ohjannut sirkusta ja sosiaalista sirkusta vuodesta 2005. Hän on perehtynyt erityisesti soveltavaan sirkukseen eli sirkuksen mahdollisuuksiin erilaisten erityisryhmien kanssa. Aikaisemmalta ammatiltaan hän on lähihoitaja ja lasten ja nuorten erityisohjaaja. Kiinnostus ja intohimo hänellä onkin löytää taiteen avulla keinoja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen, kuntoutumiseen ja elämäniloon. Tällä hetkellä hän toimii freelancerina ja ohjaa sirkusta ja sosiaalista sirkusta monenlaisille ryhmille, kuten vauvoille, nuorille, aikuisille, perheille, vanhuksille ja vammaisryhmille. Hänen mottonaan onkin ”Sirkus kuuluu kaikille!”. Hän on myös kouluttanut vuosia eri alojen ammattilaisia sosiaalisen sirkuksen menetelmien käyttäjiksi.