Tanssi-innostaminen®: perusteet (25 op)

 

Tanssi-innostaminen on kuorinut minusta esiin kokonaan uutta identiteettiä ja aivan uusia toimintamahdollisuuksia, myös ammatillisesti. Mikään muu juttu ei vuosiin ole saanut minua todella näin innostumaan! Maailmankuva laajenee. Kohtaaminen syvenee. Koen, että juuri nyt juuri tätä tarvitaan.
– Kimmo Koskela, draamapedagogi, työyhteisövalmentaja

 

Tutustu menetelmään!

 

Tampereen taidekasvatus ry on järjestänyt Tanssi-innostamisen perusteet nyt kaksi kertaa, vuosina 2014 ja 2015. Koulutus pätevöittää tanssi-innostajaksi. Kaikki opintojaksot sisältävät sekä käytännönharjoitteita että teoriatietoa.

Koulutus sopii erityisen hyvin sekä esittävien taiteiden että kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille – mutta myös kaikille muille, jotka ovat kiinnostuneita luovista menetelmistä.

Tanssi-innostaja tekee ennaltaehkäisevää sosiaalipedagogista työtä taiteen keinoin. Hän auttaa ihmisiä löytämään oman luontevan tapansa liikkua ja ilmaista liikkeen avulla. Hän on yhteisöllistäjä, jonka tehtävänä on luovien dialogisten ”tilojen” synnyttäminen. Hän ymmärtää tanssi-innostamisen fenomenologisen ja sosiaalipedagogisen taustan. Tanssi-innostaja on myös sitoutunut nykytaiteelle ominaiseen monitaiteelliseen lähestymistapaan identiteettien ja ilmiöiden tutkimisessa.

Lähiopetusta on kahdeksana viikonloppuna, yhteensä 124 tuntia. Lähiopetuksen lisäksi annetaan henkilökohtaista ohjausta kasvotusten, Skypessä tai puhelimitse. Kursseihin sisältyy myös itsenäisiä taiteellisia ja kirjallisia tehtäviä.

Kouluttaja: Raisa Foster, FT, tanssi-innostaja + vierailevia kouluttajia
Järjestäjä: Tampereen taidekasvatus ry*

Hinta: 2500 euroa (sis. ALV 24%) Kurssimaksun voi maksaa halutessa myös viidessä erässä.
Sisältää lähiopetuksen, henkilökohtaisen ohjauksen. Tanssi-innostaminen-oppikirjan ja muun oppimateriaalin sekä todistuksen ja oikeuden käyttää tanssi-innostaja-nimikettä.

Soveltuvat hakijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

*) Yhdistys ei ole oppilaitos. Tanssi-innostamisen menetelmäkoulutus mitataan kuitenkin opintopisteinä. Opintopiste (lyhenne: op) on Euroopan unionin sisäisesti luotu standardi opiskelun mittaamiseen. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta koulutuksen osallistujalta. Koulutuksen järjestäjä on arvioinut keskimääräisen ajan, jonka osallistuja käyttää oppimiseen. Mittayksikkö helpottaa opiskelijaa arvioimaan koulutuksen sisältämää työmäärää lähiopetuksen lisäksi. Opintopisteiden ilmoittaminen auttaa myös koulutuksesta syntyvän osaamisen tunnistamista ja tunnustamista oppilaitoksissa, mikäli opiskelija haluaa tiedustella opintojen hyväksilukua osaksi muita opintojaan. Vastaanottava oppilaitos päättää aina hyväksiluvusta tapauskohtaisesti.

Lisätiedot:
Raisa Foster
050 345 1847
info (at) tanssi-innostaminen.fi

www.tanssi-innostaminen.fi


 

Opetusohjelma

Johdatus tanssi-innostamiseen (5 op)
28 h lähiopetusta + kirjallinen tehtävä

Tanssi-innostamisen fenomenologinen asenne (2 op)
14 h lähiopetusta + kirjallinen tehtävä

Sosiaalipedagogiikka tanssi-innostamisen taustalla (3 op)
14 h lähiopetusta + kirjallinen tehtävä

Tanssi-innostaminen nykytaiteena (5op)
14 h lähiopetusta + henkilökohtaista ohjausta + taiteellinen ja kirjallinen tehtävä

Tanssi-innostamisen esityksen valmistaminen (5 op)
40 h lähiopetusta + kirjallinen tehtävä

Tanssi-innostamisen projektin suunnittelu ja/tai toteuttaminen (5 op)
14 h lähiopetusta + henkilökohtaista ohjausta + oman projektin suunnittelu/toteuttaminen ja siitä suullisesti ja kirjallisesti raportointi

 

HUOM! Muutokset mahdollisia.

 

Tanssi-innostamista tarvitaan juuri nyt!

 • Tanssi-innostaminen on kuorinut minusta esiin kokonaan uutta identiteettiä ja aivan uusia toimintamahdollisuuksia, myös ammatillisesti. Mikään muu juttu ei vuosiin ole saanut minua todella näin innostumaan! Maailmankuva laajenee. Kohtaaminen syvenee. Koen, että juuri nyt juuri tätä tarvitaan.
  - Kimmo Koskela, draamapedagogi, työyhteisövalmentaja

Minun maailmani muuttui!

 • Lähde liikkumaan ja liikuttumaan! Suosittelen ihan jokaiselle, minun maailmani muuttui.
  - Anna Kaiku, ilmaisutaidonopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Lisävirtaa tähän hetkeen!

 • Tanssi-innostamisen opinnot ovat vahvistaneet haluani pitää kiinni omasta suunnastani. Opintojen myötä olen saanut lisävirtaa tähän hetkeen. Olen vieläkin innostuneempi - ei vain liikkumiseen liittyvissä asioissa, vaan muissakin luovissa asioissa, joiden toteutukselle löytyi taas tarkoitus.
  - Katri Matikainen, ryhmäliikuntaohjaaja

Tanssi-innostaminen tekee ihmisestä kokonaisen!

 • Aloitin helmikuussa tanssi-innostamisen opinnot Tampereella. Olin aiemmin ollut Innostamisen kehittäjän Raisa Fosterin työpajassa ja kuunnellut hänen luentojaan pariin otteeseen. Jo ensimmäisellä luennolla innostuin asiasta. Työpajassa törmäsin tuttuihin harjoituksiin, mutta ne saivat uutta mieltä siitä teoriataustasta, tunnustuksen pedagogiikasta, jota Raisa luennoissaan oli esitellyt. Itselläni on takana jo yli kolmekymmentä vuotta kasvatus- ja opetustyötä sekä saman verran teatteri- ja draamaryhmien ohjausta ja mm. opettajien täydennyskoulutusta. Kasvatuksen piirissä törmää aikojen vaihtuessa moniin teorioihin. Tunnustuksen pedagogiikassa olen ensimmäistä kertaa saanut innostavan ja uskottavan teorian toimintatapojen ja harjoitteiden ympärille, sellaisen, jonka voin kaikilta osin allekirjoittaa. Kun käytetään yhteisöllisiä menetelmiä, draama- ja improvisaatioharjoituksia sekä liikeharjoituksia esim. opetustyössä tai teatteriesityksen valmistamisessa, näitä menetelmiä pidetään usein pelkkinä ”piirileikkeinä” ja vallankin peruskouluopetuksessa lähinnä pikku viihdykkeenä ja ajankuluna. Sellaiseksi ne helposti jäävätkin ilman kantavaa teoriapohjaa. Tunnustuksen pedagogiikka ja tanssi-innostamisen harjoitukset muodostavat yhdessä niin toimivan kokonaisuuden, että vielä vuosien kokemuksen ja työskentelyn jälkeen löysin itsekin uutta – ja niin vakuuttavaa - että olin valmis lähtemään mukaan koulutukseen vielä työuran tässä vaiheessa. Olen käyttänyt tanssi-innostamista myös työssäni perusopetuksessa ja menetelmän mahdollisuudet ovat moninaiset erilaisten oppijoiden kanssa. Etenkin kinesteetikot saavat ihan konkreettista apua tanssi-innostamisesta. Eräs oppilaani sanoi tehtyään tanssiesityksen ystävänsä kanssa.: ”Mä olen löytänyt tällä oman ääneni.” Jos opettajalla on työkalu ja taustateoria, jolla oppilaalle voidaan tarjota tällaisia havaintoja synnyttäviä kokemuksia, opettajalla on tosi paljon. Tanssi-innostaminen on paluuta vauvan kaikkivoipaan fyysisyyteen, oman kehollisuuden jatkuvaan avartumiseen .- aikuisen tiedon ja kokemuksen säilyttäen, sitä arvostaen ja laajentaen. Näiden kaikkien vuorovaikutus tekee ihmisestä kokonaisen.
  - Katja Hakala, taideaineiden ja uskonnon opettaja, draamaohjaaja