Yhdistyksemme järjestää sekä yksittäisiä työpajoja että laajempia koulutustapahtumia. Koulutukset suunnitellaan aina ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kaikki TTK ry:n koulutukset voidaan toteuttaa melkeinpä mille tahansa kohderyhmälle. Kouluttajamme ovat kokeneita toimimaan myös erityisryhmien kanssa. Työpajoja kannattaa kysyä myös TYKY-päivinen ohjelmaksi tai säännölliseksi virkistykseksi tai täydennyskoulutukseksi työpaikalle.
  • Teimme Tampereella 6.-7. kesäkuuta 2014 pidetyn Kultturellia! –tapahtuman toteuttamisessa yhteistyötä Tampereen taidekasvatus ry:n kanssa. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön järjestämä "Kultturellia! – vähän erilainen kulttuuritapahtuma" kokosi Tampereelle kahden päivän ajaksi poikkeuksellisen laajan kirjon erityisesti kehitysvammaisten ihmisten tekemää taidetta ja kulttuuria. Osana tapahtumaa toteutettiin joukko taitopajoja taiteen eri aloilta. Tampereen taidekasvatus ry vastasi neljän Tulppaanitalolla toteutetun taitopajan tuottamisesta. Pajojen teemat liittyivät yhteisötanssiin, elektroakustiseen musiikkiin, sosiaaliseen sirkukseen sekä yhteisöklovneriaan. Tampereen taidekasvatus ry:n järjestämät taitopajat olivat yksi tärkeä palanen erinomaisen vastaanoton saanutta tapahtumaa. Pajat todistivat, että Suomesta löytyy nykyään ammattitaitoisia erityisryhmien kulttuuriin erikoistuneita taideohjaajia, jotka näkemyksellään ja rohkealla innovatiivisuudellaan vievät alan kehitystä vahvasti eteenpäin. Oli mukava lukea pajojen asiakkaiden iloisia palautteita näistä taitopajoista, jotka selvästi olivat jättäneet osallistujiinsa mieliinpainuvan jäljen. Yhteistyö Tampereen taidekasvatus ry:n kanssa sujui kaikin puolin mukavasti ja vaivattomasti. Toivottavasti pääsemme jatkamaan yhteistyötä myöhemminkin tulevissa projekteissamme. Kultturellia! –tapahtuma voitti taidekeskus Kettukin Vuoden 2014 taideteko –palkinnon, joka myönnettiin tapahtuman tuottamisesta ja erityisesti kehitysvammaisten osallisuudesta tapahtumassa.
    - Esa Vienamo, FM, Kultturellia! –tapahtuman projektityöntekijä, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Työpajat

Tanssi-innostaminen®

Tanssi-innostaminen sopii kaikille! Tanssi-innostamisessa ei ole kyse minkään tietyn tanssitekniikan opettelusta tai tanssilajin hallinnasta, vaan kehotietoisuuden laajentamisesta ja oman ilmaisun löytämisestä tanssi-improvisaatioharjoitusten avulla. Tanssi-innostaminen on sellaista tanssillista toimintaa, jonka pyrkimyksenä on löytää kunkin oma luonteva tapa liikkua ja ilmaista liikkeen avulla, mutta myös tutkia omaa minuutta sekä minän suhdetta toiseen ja ympäröivään maailmaan. Tanssi-innostamiseen kuuluu olennaisesti jokaisen ihmisen oman kehon ja oman liikkeen kunnioittaminen – sellaisena kuin se on. Tanssi-innostaminen ei ole vain tanssiin innostamista vaan myös tanssilla innostamista. Tanssi-innostaminen on Raisa Fosterin kehittämä menetelmä, joka on rekisteröity tuotemerkiksi.

Sosiaalinen sirkus

Sosiaalinen sirkus hyödyntää kaikkia perinteisen sirkuksen lajeja soveltaen toiminnan aina osallistuvan ryhmän tarpeisiin ja valmiuksiin. Sosiaalisen sirkuksen toiminta perustuu inklusiiviseen ajatusmalliin, jossa toiminta on lähtökohtaisesti suunniteltu niin, että se muokkaantuu osallistuvien ihmisten toimintakyvyn ja -edellytysten mukaan. Sosiaalisen sirkuksen toiminnan päätavoitteena ei ole ensisijaisesti varsinaisten sirkustaitojen harjaantuminen vaan yhdessä tekeminen, onnistuminen ja epäonnistuminen, itsetunnon vahvistuminen, itseilmaisun tukeminen, näkyväksi tuleminen ja hauskanpito. Sosiaalisessa sirkuksessa pyritään tukemaan taiteen avulla erilaisten erityisryhmien hyvinvointia Tavoitteena on auttaa osallistujia löytämään itsestään uusia lahjakkuuden muotoja, herätellä nukkuvaa luovuutta, tukea liikunnallisuutta sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Osallistujat saavat uusia positiivisia elämyksiä, vahvistavat itsetuntoaan ja oppivat toimimaan osana ryhmää. Sosiaalinen sirkus viedään useimmiten sinne missä tukea tarvitsevat ovat, esimerkiksi erityiskouluille, vanhainkoteihin, mielenterveyskuntoutujille, perhekodeille, nuorisotaloille tai avovankilaan.

Elektroninen musiikki

Elektronisen musiikin työpajoissa osallistujilta ei vaadita aikaisempaa musiikillista kokemusta vaan taiteellinen lähestyminen ääneen haetaan osallistujien omasta ympäristöstä ja kokemuskentästä. Työpajoissa käytetään perinteisten akustisten soitinten sijaan elektronisia soittimia, itsetehtyjä soittimia sekä efektoitua ihmisääntä. Matalan kynnyksen työpajat sopivat aivan kaikille, myös erityisryhmille. Äänityöpajassa osallistujat pääsevät kokeilemaan erilaisia sähköisiä soittimia ja tutkimaan, miten ääniteoksen voisi luoda yhdessä tekemällä.

Improvisaatio ja vuorovaikutus

Improvisaatio- ja vuorovaikutuskoulutuksissa hypätään läsnäolemisen ja hyväksyvän ilmapiirin maailmaan. Kaikki osaavat improvisoida! Harjoituksissa korostuvat vuorovaikutus, luovuus, toisen huomioiminen ja luottamus. Improvisaation keinoin voi löytää itsestään uusia voimavaroja sekä vapautua turhista peloista ja jännityksistä. Kun luovuus vapautuu, alkavat omat ja yhteiset tavoitteet ja ryhmän keskinäinen viestintä kehittyä – ja samalla pidetään hauskaa! Koulutukset suunnitellaan aina ryhmänne tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Työpaikkakuoro

Työpaikkakuoron avulla voit irtaantua hetkeksi työpaineista ja virkistyä musiikin parissa. Työpaikkakuoro sopii kaikille, tarvitaan ainoastaan halu laulaa yhdessä. Kuoron tavoitteena on valmistaa kappale/kappaleita laulajien omista musiikillisista lähtökohdista edeten, mutta ennen kaikkea laulaa omaksi iloksi. Kappaleiden yhteydessä harjoitellaan myös ilmaisua ja esiintymistaitoa sekä äänenkäytön perusteita. Työpaikkakuoro voi tähdätä esiintymiseen: kuoron niin halutessa on mahdollisuus valmistaa pienimuotoinen konsertti esim. työpaikalla. Työpaikkakuorossa voit myös kokeilla stemmaimprovisaatiota, ja huomata, että äänissä laulaminen on itse asiassa hyvin helppoa. Työpaikkakuorosta voit löytää uuden harrastuksen itsellesi.

Tunnustuksen pedagogia

Tunnustuksen pedagogia on Raisa Fosterin väitöskirjassaan teoretisoima malli ihmisten moninaisuutta kunnioittavasta pedagogisesta lähestymistavasta. Tunnustuksen pedagogia ehdottaa kasvatusajattelun muutosta kolmella eri tasolla: Ensinnäkin se pyrkii muuttamaan kasvatusta suorittamista korostavasta opetustekniikasta kohti improvisoivaa ja kokemuksellista kasvatuskohtaamista. Toiseksi se kritisoi egoistisen itsevarmuuden korostamista ja painottaa toisten ihmisten merkitystä itsetuntemuksen muodostumisessa. Kolmanneksi se ehdottaa siirtymistä suvaitsevaisuudesta erilaisuuden sietämisenä kohti tunnustuksen antamista ja vastaanottamista, eli minän ja toisen aitoa vastavuoroisuutta, jossa ilmiöiden sekä ihmisten moninaisuus ymmärretään rikkautena. Maailmassa, joka jatkuvasti asettaa meille paineita olla jotakin, mitä emme ole, ei kai mikään tunnu niin hyvältä kuin hyväksynnän ja tunnustuksen saaminen juuri sellaisena kuin olemme. Koulutus järjestetään aina ryhmän tarpeiden mukaan. Sen painotus voi olla luennoinnissa tai työpajatyöskentelyssä. Pedagogisesta mallista ammentava Tunnustusperustainen johtajuus -koulutus sopii esimiehille.